Bain Marie & Food Warmer Series

เราคือ ผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว รวมทั้งอุปกรณ์สแตนเลส สำหรับการใช้ในครัวสำหรับร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐาน จนได้รับการยอมรับและเลือกใช้เครื่องครัว และอุปกรณ์สแตนเลสทั่วประเทศ